Ērtākais veids
kā atgūt samaksātos nodokļus!
Tāl.nr: +37127757221
Email: info@nodokluatgriesana.lv
Izvēlieties jūsu valodu:

Noteikumi un nosacījumi

Nodokļu Atgriešanas process

1. Kad klients ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus RT Tax vai RT Tax reģionālajā pārstāvniecībā, visi dokumenti tiek nodoti izskatīšanai RT Tax apstrādes birojā.
2. Kad dokumenti ir saņemti RT Tax apstrādes birojā, klients saņem paziņojumu e-pastā, kas informē par aptuveno atgriežamo summu. (Ja klients nesaņem šādu paziņojumu, viņam/viņai jākontaktējas ar RT Tax uz info@rttax.com)
3. Vēlāk RT Tax speciālisti analizē visus dokumentus un nodokļu atgriešanas deklarācija tiek nosūtīta nodokļu birojā.
4. Kad atgrieztie nodokļi ir saņemti, RT Tax informē klientu e-pastā, ka nauda ir pārskaitīta uz klienta norādīto bankas kontu vai ir izrakstīts personīgs čeks.

RT Tax neuzņemas atbildību par nodokļu atgriešanu, ja:

- Klients jau ir pieprasījis nodokļu atgriešanu.
- Klients jau ir saņēmis atmaksu.
- Klients ir parādā attiecīgajai nodokļu iestādei.
- Klienta sniegtā informācija ir nepatiesa, nepareiza, nepietiekama, maldinoša vai atšķirīga no tā, kāda ir nodokļu iestādei.
- Nodokļu iestāde pieņem lēmumu, ka klientam nav nodokļu, ko atgriezt.

Atmaksājamā summa

Visas summas, ko aprēķina RT Tax, ir tikai aptuveni aprēķini. Šie aptuvenie aprēķini ir balstīti uz vidējās atgriežamās summas, kura ir aprēķināta iepriekšējos taksācijas gados. Galīgo atgriežamo summu aprēķina un izmaksā attiecīgās valsts nodokļu birojs.

Ja valstī, no kuras ir pieprasīta nodokļu atgriešana, notiek izmaiņas attiecīgajā nodokļu likumā vai likuma interpretācija un pielietošana atšķiras, RT Tax pakļausies nodokļu biroja prasībām un attiecīgajam likumam. Lēmumu par precīzu atgriežamo summu vai parāda summu pieņem attiecīgais nodokļu birojs.

Atmaksas periods

RT Tax nodrošinās atmaksu cik ātri vien iespējams, ja klients ir iesniedzis nepieciešamos dokumentus un, ja attiecīgais nodokļu birojs efektīvi apstrādā nodokļu atgriešanas pieteikumu.


Nodokļu atmaksas periods, kas publicēts RT Tax mājas lapā un citās RT Tax reklāmās, ir visbiežāk novērotais laika periods, kurā tiek veikta nodokļu atmaksa, bet tas var būt arī garāks vai īsāks. Šis laika periods ir atkarīgs no dokumentiem, ko ir iesniedzis klients, kā arī no ātruma, kādā darbojas attiecīgā nodokļu iestāde ārzemēs.

Kaut gan RT Tax nevar ietekmēt laiku, kas nepieciešams nodokļu birojam, mēs cenšamies atgriezt jūsu nodokļus pēc iespējas īsākā laikā.

Komisijas maksa

RT Tax no klienta neiekasē nekādu priekšapmaksu. RT Tax komisijas maksa tiks atskaitīta no atgriežamās summas pirms tā tiks izmaksāta klientam.

RT Tax komisijas maksa ir publicēta šajā mājas lapā un citos RT Tax reklāmas materiālos.

Klients piekrīt apmaksāt RT Tax sniegtos nodokļu atgriešanas pakalpojumus. Ja attiecīgais nodokļu birojs nosūta atmaksu tieši klientam, nevis RT Tax, klientam tik un tā ir jāmaksā attiecīgā komisijas maksa kompānijai RT Tax.

Ja RT Tax nodrošina klientu ar papildus pakalpojumiem, klientam būs jāmaksā papildus komisijas maksa par administratīvajām izmaksām. Šādos papildus pakalpojumos ir iekļauta dokumentu atrašana, personīgo datu (piemēram SSN, PPS, NIN, u.c.) apstiprināšana, pilsonības un nepilsonības dokumentu kārtošana, kur tas nepieciešams, grozījumu sagatavošana iepriekšējiem pārskatiem un pielāgotas maksāšanas iespējas. Lai iegūtu informāciju par papildus pakalpojumu samaksu, kas sniegti atsevišķos gadījumos, klientam jāsazinās ar RT Tax uz e-pastu info@rttax.com

Nodokļu atmaksas izmaksāšana klientam

RT Tax nosūta atmaksu klientam čeka formātā vai kā bankas pārskaitījumu. Klientam jānorāda atmaksas veids aizpildot reģistrācijas formu. Kad RT Tax būs saņēmis nodokļu atmaksu no attiecīgā nodokļa biroja, RT Tax atskaitīs komisijas naudu un pārējo nosūtīs klientam. Ja RT Tax kāda iemesla dēļ nevar atskaitīt komisijas naudu, klientam jāsamaksā komisijas nauda pirms RT Tax nosūta atmaksu klientam.


Daži štati ASV izdod atmaksas čeku uz klienta vārda nevis RT Tax kompānijai. Šādā gadījumā RT Tax nosūtīs čeku klientam pat, ja otra atmaksājamā daļa tika pārskaitīta uz klienta bankas kontu. Šādā gadījumā klients ir atbildīgs par atmaksātās summas izņemšanu no čeka.

Nodokļu atmaksa ir nosūtīta izmantojot informāciju, ko klients ir norādījis reģistrācijas formā.

Ja klienta adrese vai bankas konts mainās, klientam ir pienākums informēt RT Tax cik ātri vien iespējams uz info@rttax.com. RT Tax nenes atbildību gadījumā, ja pārskaitījums ir veikts vai čeks nosūtīts balstoties uz iepriekš norādīto informāciju.

Pirms reģistrācijas formas aizpildīšanas klientam jāsazinās ar savu banku, lai noskaidrotu, kā tiek veikts pārskaitījums no ārzemēm. Ja tiks norādīta nepareiza vai nepilnīga informācija, klientam būs jāmaksā bankas komisija 50USD, ja bankai pārskaitījums būs jāveic atkārtoti.

RT Tax nenes atbildību par komisijas maksu, ko pieprasa klienta banka vai korespondentbanka, par pārskaitījuma veikšanu.

RT Tax nav kontroles pār komisijas maksu, ko piestāda bankas, veicot naudas pārvedumus. RT Tax nebūs atbildīgs par izmaiņām bankas komisijas maksā, valūtas kursa maiņu, vai laika periodu, kas nepiečams bankai, lai veiktu naudas pārvedumu.

W2, P60 vai P45 meklēšanas pakalpojums

Gadījumos, kad klients nav iesniedzis W2 (ASV), P60 vai P45 (Lielbritānija, Īrija) formu, RT Tax sazināsies ar darba devēju, lai iegūtu šīs formas kopiju. Ja darba devējs atsakās sadarboties vai atsakās izdot formu, RT Tax nenesīs atbildību par nodokļu atmaksas procesu.


Ja klients nav iesniedzis W2 formu par nodokļu atgriešanu no ASV, bet saņēmis to vēlāk, klientam ir pienākums to piegādāt vai atsūtīt uz to pašu biroju, kur tika iesniegti dokumenti nodokļu atgriešanai.

Sociālās Apdrošināšanas un Veselības apdrošināšanas (SSMT) nodokļi

RT Tax nenes atbildību par SSMT nodokļu atgriešanu, ja darba devējs, kurš ieturēja šos nodokļus no klienta, ir atteicies sadarboties ar IRS vai RT Tax, lai atgrieztu nodokļus.

Komisijas maksa par SSMT ir piestādīta atsevišķi no pārmaksātā nodokļa atgriešanu.

Citi noteikumi

1. RT Tax sazinās ar klientu pa e-pastu uz e-pasta adresi, ko ir norādījis klients. Klientam ir jāpārbauda e-pasts regulāri, lai uzzinātu jaunums par nodokļu atgriešanas procesu.
2. Ja klients nav norādījis citādāk, RT Tax konsultēs esošos un bijušos klientus par jauniem pakalpojumiem, kas ir pieejami RT Tax kompānijā kā arī ar RT Tax saistītos uzņēmumos.
3. RT Tax saglabā tiesības mainīt jebkuru mājas lapas sadaļu, sniegtos pakalpojumus un noteikumus un nosacījums pēc saviem ieskatiem, ja šāda nepieciešamība radīsies. Šādas izmaiņas tiks publicētas mājas lapā http://www.nodokluatgriesana.lv/terms-conditions. Klientiem ir ieteikts regulāri pārbaudīt mājas lapu, lai uzzinātu jaunumus.
4. Reģistrācijas formas iesniegšana RT Tax kompānijai, izmantojot internetu, pastu, e-pastu, vai personīgi piesakoties, ietver līgumu par šiem noteikumiem un nosacījumiem.
5. RT Tax nodrošina, ka visa klienta informācija ir privāta un konfidenciāla.
6. Ja klients vēlas jautāt par piegādāto pakalpojumu kvalitāti, viņš/viņa ir laipni aicināts jebkurā laikā rakstīt uz e-pastu info@rttax.com


 
 
Kontakti:

Martas iela 5, 8. kab.,
Rīga, LV - 1011
LATVIA
Tālruņa nr.:+37127757221
info@nodokluatgriesana.lv
www.nodokluatgriesana.lv

 
Nodokļu atgriešanas dokumentu pakete

Lejupielādējiet dokumentu paketi , aizpildiet nepieciešamos laukus, uzsāciet savu pārmaksāto nodokļu atgriešanu.

Nākamais